ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

client

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ


client

ΧΟΡΗΓΟΙ

client

client
client
client
client
client
client

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


client
client
client


Διοργάνωση:

Υπό την αιγίδα:

Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ

Σε Συνεργασία με:

Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Με τη Συμμετοχή: