θεματολογια Συνεδριου


Φαρμακοεπιδημιολογικές Κλινικές Μελέτες Clinical Pharmacoepidemiological Studies
Φαρμακοεπιδημιολογικές Αναδρομικές Μελέτες Retrospective Pharamcoepidemiological Studies
Φαρμακογονιδιωματική Pharmacogenomics
Σύγχρονες τάσεις Φαρμακοθεραπείας New Trends in Pharmacotherapy
Φαρμακοεπιδημιολογία της Αθηρωμάτωσης Pharmacoepidemiology in Atherosclerosis treatment
Παιδιατρική Φαρμακοεπιδημιολογία Pediatric Pharmacoepidemiology
Ορφανά Φάρμακα και Φαρμακοεπδιημιολογικές μελέτες Orphan Medicines and Pharmacoepidmiological Studies
Αξιολόγηση κινδύνου στη Θεραπευτική Benefit Risk Assessment
Σύγχρονες Θεραπευτικές πρακτικές
Συμμόρφωση στη Φαρμακοθεραπεία Adherence to Pharmacotherapy
Μελέτες κοόρτης με πρωτόκολλα και αναδρομικές Registries and Prospective Cohort Studies
Φαρμακοεπαγρύπνηση Pharmacovigillance
Επιδημιολογικές μελέτες της ασφάλειας των εμβολίων Epidemiology of Vaccine Safety
Χρήση φαρμάκων και Συστήματα Ασφάλισης Ασθενών Drug Utilization/Health Services Research SIG
Ο ρόλος των ασθενών στην Κλινική και τη Φαρμακοεπιδημιολογική Έρευνα Patient Voice in Clinical and Pharmacoepidemiologic Research
The Role of Evidence Synthesis in Drug Safety Evaluation and Regulation Effectiveness and Safety of Biosimilar Medicines
Φαρμακοοικονομία Pharmacoeconomics
Πολιτικές Φαρμάκου Drug Policies


Διοργάνωση:

Υπό την αιγίδα:

Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ

Σε Συνεργασία με:

Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Με τη Συμμετοχή: