Επικοινωνία

Γραμματεία Συνεδρίου

Λεωφόρος Μεσογείων 15, 115 26, Αμπελόκηποι

Χρήστος Μωραΐτης

+210 74 99 305-210 74 99 337

info@pharmacoepidemiology.gr
Διοργάνωση:

Υπό την αιγίδα:

Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ

Σε Συνεργασία με:

Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Με τη Συμμετοχή: